معرفی و آموزش نرم افزار «بالقرآن» : app.belquran.com

شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

دسترسی به مشخصات کلمات همه کلمات یک سوره در صفحه نمایش

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 352 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/5/19 توسط رضا جعفرزاده

کار با کتابخانه تفاسیر، روایات و ترجمه ها در صفحه نمایش

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 248 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/5/19 توسط رضا جعفرزاده

آمار تفصیلی سوره های قرآن

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 257 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/5/19 توسط رضا جعفرزاده

کار با منوی نمایش خاص در صفحه نمایش

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 212 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/5/19 توسط رضا جعفرزاده

تنظیمات کلی صفحه نمایش

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 213 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/5/19 توسط رضا جعفرزاده

کار با فهرست

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده | بازدیدها: 214 | پاسخ ها: 0 | آخرین: 1399/5/19 توسط رضا جعفرزاده

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1401/9/10 ساعت19:8

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0