تازه ها

جستجوی عدد

شروع شده به وسیله ی: حسین در پرسش و پاسخ در مورد نرم افزار «بالقرآن» | بازدیدها: 28 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Monday, April 24, 2023 10:05 AM توسط حسین

آیا مرگ باید در مکان خاصی سراغ ما بیاید؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 49 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 1, 2023 6:26 PM توسط پیمان یعقوبی

نیت خیر با مرگ رابطه اش چیست ؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 44 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 1, 2023 6:19 PM توسط پیمان یعقوبی

آیا قبل از مرگ باید به حضرت عیسی ع ایمان بیاوریم ؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 45 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 1, 2023 6:13 PM توسط پیمان یعقوبی

توبه چه کسانی قبل از مرگشان مورد قبول واقع نمی شود ؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 44 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 1, 2023 5:57 PM توسط پیمان یعقوبی

کدام آیات وصیت قبل از موت را تاکید کرده اند ؟ یکی از نشانه های پرهیزکاران چیست ؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 43 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 1, 2023 3:19 PM توسط پیمان یعقوبی

در رابطه با موت چند سوره داریم ؟ ریشه قرآنی آن چیست ؟ نام سوره ها چیست ؟ آیات آنها چیست ؟ معانیش چیست ؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 46 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Friday, March 31, 2023 11:54 PM توسط پیمان یعقوبی

خداوند مردگان را در آخر الزمان چگونه زنده میکند؟

شروع شده به وسیله ی: پیمان یعقوبی در روشهای برداشت از قرآن | بازدیدها: 49 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Friday, March 31, 2023 11:41 PM توسط پیمان یعقوبی

تعداد کلمات قرآن

شروع شده به وسیله ی: مرتضی فاضل در مقالات قرآنی | بازدیدها: 271 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Sunday, July 3, 2022 1:34 PM توسط مرتضی فاضل

ترکیبات مضاف و مضاف الیه ی واژه الله کدامند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 596 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 6:10 PM توسط رضا جعفرزاده

مشابهات عبارت «لِلمُتَّقینَ الَّذینَ» در انتهای آیه 2 و ابتدای آیه 3 سوره بقره

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 382 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 5:59 PM توسط رضا جعفرزاده

صفات واژه کتاب کدامند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 384 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 5:51 PM توسط رضا جعفرزاده

خداوند چه چیزهایی نازل کرده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 375 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Saturday, April 24, 2021 5:33 PM توسط رضا جعفرزاده

آیاتی که همزمان سه واژه الله و ربّ و حقّ در آن وجود داشته باشد

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 339 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, April 21, 2021 3:31 PM توسط رضا جعفرزاده

موسی ع در قرآن فاعل چه افعالی بوده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 330 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, April 21, 2021 9:33 AM توسط رضا جعفرزاده

باب مفاعلة در چه ریشه هایی از واژگان قرآنی بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 348 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Sunday, April 18, 2021 3:19 PM توسط رضا جعفرزاده

آیا قاعده شرکت پذیری در لسان قرآن نیز مطرح است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 351 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:43 AM توسط رضا جعفرزاده

چه فعلهای امری در قرآن بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 397 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:33 AM توسط رضا جعفرزاده

باب افتعال چه فعلهایی در قرآن دارد؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 400 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:33 AM توسط رضا جعفرزاده

باب استفعال در چه ریشه های از واژگان قرآنی بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 356 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:33 AM توسط رضا جعفرزاده

واژه الله مرجع ضمیر چه ضمایری در قرآن قرار گرفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 346 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

فاعلیت چه افعالی در قرآن به رسول االله ص نسبت داده شده ولی به الله نسبت داده نشده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 358 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

فاعلیت چه افعالی در قرآن به الله نسبت داده شده ولی به رسول الله ص نسبت داده نشده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 337 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با اسم الله و رسول الله ص در قرآن در فاعلیت چه افعالی مشترک هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 342 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

رسول الله ص فاعل چه افعالی در قرآن هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 352 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:32 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم الرحمن فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 355 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم اله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 340 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم رب فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 337 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

خداوند با واسطه اسم الله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 333 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:31 AM توسط رضا جعفرزاده

حب خداوند در قرآن به چه کسانی می¬رسد و از چه کسانی دریغ می¬شود؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 352 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن کفر به چه به موضوعاتی مطرح شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 367 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

اقوام با چه صفاتی در قرآن آمده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 398 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن، هادیان چه کسانی هسنتد؟(فاعل فعل هدایت در قرآن چه کسانی هستند؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 333 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:30 AM توسط رضا جعفرزاده

اوصاف مسجد در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 358 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:29 AM توسط رضا جعفرزاده

امر¬های خداوند در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 378 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:29 AM توسط رضا جعفرزاده

نهی¬های خداوند در قرآن چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 364 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:29 AM توسط رضا جعفرزاده

چه واژگانی به واژه الله در قران عطف شده اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 386 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:28 AM توسط رضا جعفرزاده

چه چیزهایی در قرآن ذِکر شده است؟(مفعول فعل ذکر در قرآن چیست؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 331 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Thursday, November 19, 2020 10:28 AM توسط رضا جعفرزاده

دعاهای ابراهیم ع در قرآن چه بوده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 406 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 2:41 PM توسط رضا جعفرزاده

واژه اهل به چه موضوعاتی نسبت داده شده است؟(مشابه اهل الکتاب چه ترکیات دیگری وجود دارد؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 324 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 2:24 PM توسط رضا جعفرزاده

چه کسانی فاعل فعل تلاوت هستند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 348 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:51 PM توسط رضا جعفرزاده

مقصد نزول مقولات مختلف چه چیزهایی هستند؟(نزول اِلی چه مقولاتی اتفاق افتاده است؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 329 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:49 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن عبد به چه واژگانی نسبت داده شده است؟(مشابه عبد الله چه ترکیبات دیگری وجود دارد؟)

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 350 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:43 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن چه یوم هایی مطرح است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 366 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:42 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن چه عذاب هایی مطرح شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 343 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:41 PM توسط رضا جعفرزاده

در قرآن ایمان به چه موضوعاتی امر شده است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 398 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:40 PM توسط رضا جعفرزاده

در ریشه «ن ز ل»، چه افعالی و در چه بابهایی وجود دارد؟ این افعال با چه حروف جرّی بکار رفته-اند؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 336 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:40 PM توسط رضا جعفرزاده

اقامه کردن برای چه مقولاتی در قرآن بکار رفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 335 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:39 PM توسط رضا جعفرزاده

واژه «عِند»، مضاف چه واژگانی قرار گرفته است؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 338 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:38 PM توسط رضا جعفرزاده

اوصاف واژه کتاب چیست؟

شروع شده به وسیله ی: رضا جعفرزاده در مسائل قرآنی - «حل مسائل توسط نرم افزار بالقرآن» | بازدیدها: 372 | پاسخ ها: 0 | آخرین: Wednesday, November 18, 2020 1:38 PM توسط رضا جعفرزاده

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1402/3/12 ساعت15:35

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0