خداوند با واسطه اسم اله فاعل چه افعالی در قرآن است؟

رضا جعفرزاده's avatar
1399/8/29 ساعت7:31

. . . . . .   


شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1401/11/20 ساعت16:49

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0