در ریشه «ن ز ل»، چه افعالی و در چه بابهایی وجود دارد؟ این افعال با چه حروف جرّی بکار رفته-اند؟

رضا جعفرزاده's avatar
1399/8/28 ساعت10:40

سوال: در ریشه «ن ز ل»، چه افعالی و در چه بابهایی وجود دارد؟ این افعال با چه حروف جرّی بکار رفته-اند؟

تبیین سوال: 

نحوه حل جواب:

 

 

تصویر


شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/3/9 ساعت3:24

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0