چه چیزهایی در قرآن ذِکر شده است؟(مفعول فعل ذکر در قرآن چیست؟)

رضا جعفرزاده's avatar
1399/8/29 ساعت7:28

...


شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1401/11/20 ساعت15:38

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0