آیا قاعده شرکت پذیری در لسان قرآن نیز مطرح است؟

رضا جعفرزاده's avatar
1399/8/29 ساعت7:43

تبیین مسئله:

قاعده شرکت پذیری ، قاعده ای است که در ریاضیات و بحث مجموعه ها کاربرد زیادی دارد.

به عنوان مثال وقتی میگوییم   2*(5+3)    منظور همان (2*5)+(2*3)  می باشد.

با این مقدمه میخواهیم بدانیم که از این قاعده میتوان در ترکیبات قرآنی نیز استفاده نمود.

به عنوان مثال در ترکیب  «خلق السموات و الارض»، آیا منظور خلق(السموات والارض) است و یا «خلق السموات» و «خلق الارض»؛ به عبارت دیگر در این ترکیب آیا بحث از دو خلقت جداگانه است و یا یک خلقت یکپارچه مدنظر است؟

اگر این قاعده پذیرفته شود باید به این موضوع پاسخ داد که قاعده شرکت پذیری در چه ترکیبات دیگری در قرآن بکار میرود یعنی مثلا آیا در موصوف و صفت نیز این موضوع بکار رفته است؟

پاسخ:

 

 


شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/3/9 ساعت2:33

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0