واژه اهل به چه موضوعاتی نسبت داده شده است؟(مشابه اهل الکتاب چه ترکیات دیگری وجود دارد؟)

رضا جعفرزاده's avatar
1399/8/28 ساعت11:24

.


شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/3/9 ساعت3:39

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0