خداوند چه چیزهایی نازل کرده است؟

رضا جعفرزاده's avatar
1400/2/4 ساعت13:33

خداوند چه چیزهایی نازل کرده است؟

 

 

برای یافتن آیاتی که حاکی از نازله ­های خداوندی است لازم است که به طریق ذیل عمل شود:

نمودار درختی : اشتقاق   :  دسته کلمات  :  انتخاب واژه الله از لیست  :    ورود به قسمت ضمائر   :  انتخاب همه موارد و تایید  : نمودار درختی  : نحو   : نقش کلمات  : انتخاب فاعل از لیست  : ورود به قسمت ارتباطات  : ورود به ارتباط نحوی و تایید  : نمودار درختی  : نحو   : نقش کلمات  : انتخاب فعل از لیست نحو   : نمودار درختی  : اشتقاق   : ریشه  : انتخاب نزل از لیست  : ورود به قسمت ارتباطات  : ورود به ارتباط نحوی و تایید  : نمودار درختی  : نحو   : نقش کلمات  : انتخاب مفعول به از لیست نحو 

 

ابتدا واژه الله را از لیست دسته کلمات انتخاب میکنیم:

سپس ضمائر الله را به آن ملحق میکنیم:

در ادامه از لیست نقش کلمات فاعل را انتخاب میکنیم:

بعد وارد ارتباطات نحوی میشویم:

از لیست صرف نوع کلمه را فعل انتخاب میکنیم:

و از لیست اشتقاق ریشه نزل را انتخاب میکنیم:

دوباره وارد ارتباط نحوی میشویم:

و در آخر از لیست نحو مفعول به را انتخاب میکنیم:

 

 بدین ترتیب واژگانی که به رنگ صورتی در آمده­اند حاکی از جستجوی سوم هستند که نمایانگر مفعول­های فعل نزول هستند که فاعلش خداوند باشد

آخرین ویرایش توسط رضا جعفرزاده , 1401/10/8 ساعت9:32

شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/3/9 ساعت2:18

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0