ترکیبات مضاف و مضاف الیه ی واژه الله کدامند؟

رضا جعفرزاده's avatar
1400/2/4 ساعت14:10

ترکیبات مضاف و مضاف الیه ­ی واژه الله کدامند؟

 

 

در این جستجو به دنبال این هستیم که ترکیباتی مانند «کِتابَ اللهِ»، «بِیتُ اللهِ» و «رحَمَتُ اللهِ» را بیابیم فلذا به قرار ذیل عمل می­کنیم:

نمودار درختی  اشتقاق   دسته کلمات  انتخاب واژه الله از لیست  ورود به قسمت ضمائر   انتخاب همه موارد و تایید   نحو  نقش کلمات  انتخاب مضاف الیه از لیست    ورود به جستجوی عطفی   تنظیم یک کلمه قبل به عنوان محدوده جستجو و تایید  نمودار درختی  نحو   متعلقات کلمات  انتخاب مضاف از لیست 

 

ابتدا وارد دسته کلمات شده و الله را انتخاب میکنیم:

سپس وارد ضمیر شده و همه ی ضمائر متصل به الله را انتخاب میکنیم:

وارد لیست نقش کلمات شده و مضاف الیه را انتخاب میکنیم:

وارد جستجوی ارتباط نحوی میشویم:

دوباره وارد نحو شده و از لیست متعلقات کلمه مضاف را انتخاب میکنیم:

برای بدست آوردن خروجی مطلوب­تر بهتر از از طریق قسمت دسته بندی، نتیجه جستجو را بر اساس دسته کلمات جستجوی دوم مرتب نماییم:

آخرین ویرایش توسط رضا جعفرزاده , 1401/9/14 ساعت6:56

شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/3/9 ساعت1:51

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0