آیاتی که همزمان سه واژه الله و ربّ و حقّ در آن وجود داشته باشد

رضا جعفرزاده's avatar
1400/2/1 ساعت11:31

آیاتی که همزمان سه واژه الله و ربّ و حقّ در آن وجود داشته باشد

 

 

برای انجام این جستجو می­بایست به ترتیب ذیل عمل کرد:

نمودار درختی : اشتقاق  : دسته کلمات : انتخاب واژه الله از لیست :   ورود به ارتباطات   : جستجوی عطفی :  تنظیم در همان آیه و تایید : نمودار درختی : اشتقاق  : دسته کلمات : انتخاب واژه ربّ از لیست :  ورود به ارتباطات  : جستجوی عطفی : تنظیم در همان آیه و تایید : نمودار درختی : اشتقاق  : دسته کلمات : انتخاب واژه حقّ از لیست

 

ابتدا واژه الله را از لیست دسته کلمات انتخاب میکنیم

سپس وارد ارتباطات و قسمت عطفی شده و در همان آیه را انتخاب میکنیم

واژه ربّ را از لیست دسته کلمات انتخاب میکنیم

دوباره وارد ارتباطات قسمت عطفی شده و در همان آیه را انتخاب میکنیم

واژه حقّ را از لیست دسته کلمات انتخاب میکنیم

 

بدین ترتیب آیاتی که هر سه واژه الله، ربّ و حقّ در آن موجود باشد احصا می­شوند به طوری که هر جستجو با رنگی متفاوت نمایش داده می­شود

 

آخرین ویرایش توسط رضا جعفرزاده , 1401/10/8 ساعت5:13

شما برای ارسال پست باید وارد حساب کاربری خود شوید

آیا نیاز به تأیید یک حساب موجود دارید؟

تعداد کاربران:

مجموع مباحث:

مجموع پست ها:

:

1403/3/9 ساعت1:35

انجمن مجازی بالقرآن

جامعه مجازی محققان قرآنی

عربی فارسی English

تمامی حقوق این انجمن متعلق به گروه نقطه آغاز می باشد.


V:2.1.0